RSS
środa, 25 września 2013
Monitorowanie Raspberry-Pi z RPi-Monitor(em)

 

Jedną z dostępnych aplikacji do monitorowania Raspberry pi jest RPi-Monitor. Umożliwia ona łatwe sprawdzenie kluczowych informacji naszego urządzenia takich jak:

- obciążenie procesora,
- wykorzystanie pamięci RAM,
- wykorzystanie pamięci Flash / USB / HDD
- aktywność sieciowa,
- temperaturę

 itp.


Instalacja monitora jest bardzo prosta:1. Musimy z sieci (GitHub) pobrać najnowszą wersję aplikacji:

 

$ sudo wget https://raw.github.com/XavierBerger/RPi-Monitor-deb/master/packages/rpimonitor_2.4-1_all.deb -O rpimonitor_2.4-1_all.deb

 

2. oraz wszystkie niezbędne do jego działania pakiety dodatkowe (dependencies):

 

$ sudo apt-get install librrds-perl libhttp-daemon-perl libjson-perl libipc-sharelite-perl

 

3.    na koniec musimy zainstalować RPi-Monitor:

 

$ sudo dpkg -i rpimonitor_2.4-1_all.deb

 

W tym momencie możemy sprawdzić cos się dzieje na naszym Raspberry-Pi otwierając z przeglądarki następującą stronę: http://192.168.1.111:8888 (pamiętaj o zmianie adresu 192.168.1.111 na adres twojego urządzenia).

 

Monitorowanie Raspberry-Pi z RPi-Monitor(em)

 

Monitorowanie Raspberry-Pi z RPi-Monitor(em)

 

Po instalacji warto zapoznać się ze wszystkimi możliwościami oferowanymi przez monitor:

$ man rpimonitord

 

$ man rpimonitord.conf


Poza standardowymi 'monitorami' aplikacji do RPi-Monitor(a) możemy dodać swoje własne jak na przykład monitorowanie wolnego miejsca na podłączonych zewnętrznych dyskach, bądź tez monitorowanie temperatury otoczenia odczytywanej przez zewnętrzny czujnik.

Jeśli z jakichś przyczyn musimy odinstalować monitor możemy to zrobić wykonując z konsoli następujące polecenie:


$ dpkg --purge rpimonitor 

 

poniedziałek, 23 września 2013
Programowanie iPhone - FMDB / SQLite i liczba dodanych, usuniętych, zmienionych wierszy

 

Często, pracując z bazami danych, stajemy przed koniecznością sprawdzenia liczby wierszy dodanych, usuniętych bądź zmienionych przez wykonywana operacje bazodanowa.
Wrapper FMDB umożliwia łatwe sprawdzenie tej wartości oferując funkcję chan ges:

-(int)changes;

 

Funkcja zwraca wartość całkowitą reprezentującą liczbę wierszy dodanych, usuniętych bądź zmienionych przez ostatnie polecenie DML wykonywane na bazie danych. Przykład użycia poniżej:

 

FMDatabase *database = [FMDatabase databaseWithPath:@"posts.db"];

...

if ([database executeUpdate:@"UPDATE comment SET modifiedby = ‘admin’..."]) {
    NSLog(@"Updated %d rows", [database changes]);
}
else {
    // error
}

 

Po więcej informacji na temat tej i innych funkcji można sięgać do dobrze udokumentowanego kodu FMDB: https://github.com/ccgus/fmdb/blob/master/src/FMDatabase.h


środa, 04 września 2013
Raspberry Pi - instalacja Subversion

 

Przygotowując nasz Raspberry Pi do pracy, jako serwer musimy zacząć od uruchomienia terminala i podłączenia się do naszego Pi (ssh).


$ ssh -l

Możemy teraz przystąpić do instalacji subversion i wszystkich niezbędnych do jego działania pakietów. Aby to zrobić wykonujemy z konsoli następujące polecenie:


$ sudo apt-get install subversion


Raspberry-Pi instalacja Subversion

 

W tym momencie możemy przystąpić do utworzenia naszego pierwszego repozytorium:

$ mkdir -p /home/pi/svn/repos
$ svnadmin create /home/pi/svn/repos/helloworld

 

W pierwszej linii tworzymy katalog główny dla repozytoriów subversion /home/pi/svn/repos, a następnie, wykorzystując komendę svnadmin, tworzymy pierwsze repozytorium helloworld.

Poniższy screen przedstawia pliki znajdujące się w nim zaraz po założeniu:

 

Raspberry-Pi instalacja Subversion 

 
Dodajmy teraz coś do naszego nowego repozytorium. Załóżmy folder projektów i utwórzmy nowy plik main.cpp. Sekwencja odpowiednich komend przedstawiona jest poniżej:

$ mkdir -p /home/pi/projects/helloworld
$ cd /home/pi/projects/helloworld
$ sudo nano main.cpp

 

Kod naszego programu nie będzie skomplikowany :)#include 
using namespace std;

int main ()
{
	cout << "Hello World!";
	return 0;
}Po zapisaniu pliku możemy zaimportować go do repozytorium:

 

$ sudo svn import /home/pi/projects/helloworld/ file://localhost/home/pi/svn/repos/helloworld/

 

Po wykonaniu polecenia powinniśmy zobaczyć ekran podobny do poniższego:

Raspberry-Pi instalacja Subversion Ekran ten umożliwia nam wprowadzenie komentarza do importowanego pliku. Zakończenie wpisywania komentarza potwierdzamy wciskając CTRL+X.

Jeśli dotychczas wszystko wykonaliśmy poprawnie to na ekranie powinniśmy zobaczyć linie podobne do poniższych.

Adding         main.cpp

Committed revision 1.
pi@morts-pi ~/projects/helloworld $

 

Wszystko ok, ale korzystanie z serwera lokalnie na naszym Pi nie jest szczególnie praktyczne. Spróbujmy więc umożliwić zdalny dostęp do zainstalowanego serwera SVN.

Będziemy potrzebowali na naszym Pi serwer Apache. Jeśli nie mamy go zainstalowanego wykonujemy poniższe polecenie:

$ sudo apt-get install apache2 libapache2-svn

 

Teraz musimy zmienić nieco plik dav_svn.conf. Wykonajmy następujące polecenie:

$ sudo nano /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf

 

Na końcu pliku dodajmy następującą sekcje :

 


<Location /svn>
  DAV svn
  SVNParentPath /home/pi/svn/repos
  AuthType Basic
  AuthName "Subversion Repository"
  AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
<LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT>
  Require valid-user
  </LimitExcept>
</Location>
 

  

Po zapisaniu zmian musimy zrestartować Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart


Aby zakończyć konfiguracje musimy zmienić uprawnienia plików tak, aby nasz serwer miał dostęp do repozytoriów:

$ sudo chown -R www-data:www-data /home/pi/svn/repos


Ostatnim krokiem jest utworzenie użytkownika repozytorium:

$ sudo htpasswd -c /etc/apache2/dav_svn.passwd mort
New password:
Re-type new password:
Adding password for user mort
pi@morts-pi ~/projects/helloworld $

 

Uwaga! Ze switcha -c korzystaj tylko, gdy tworzysz nowego użytkownika, jeśli użyjesz go na użytkowniku istniejącym informacje o nim zostaną usunięte.W tym momencie możemy sprawdzić czy nasz serwer działa poprawnie wprowadzając w przeglądarce (na innym komputerze) adres (pamiętaj, że Twój Pi może mieć inny adres IP):

http://192.168.1.111/svn/helloworld


Raspberry-Pi instalacja SubversionTagi
PowerBuilder Tetris
D - TetrisProgramowanie iOS

C# ToolBox

SQL / TSQL / PLSQL ToolBox

Linux / Unix ToolBox

Zaprzyjaznione Strony

Sprite Bandits

Cake Time