Blog > Komentarze do wpisu
Zabawa z datami - część 3 - Oracle SQL
Najmniejsza (minimalna data) w Oracle Czasami zdarza się, iż musimy porównać datę faktyczna do jakiejś mniej „rzeczywistej”, aby na przykład mięć pewność, że nasze zapytanie zwróci dane dla całego zakresu dat. Można tu skorzystać z minimalnej daty dostępnej w bazie Oracle którą jest 1 styczeń 4712 BC. Datę tą można odczytać w prosty sposób korzystając z funkcji TO_DATE.

 

>>> ZACZYNAMY <<<

 

Najmniejsza (minimalna data) w Oracle

Czasami zdarza się, iż musimy porównać datę faktyczna do jakiejś mniej „rzeczywistej”, aby na przykład mieć pewność, że nasze zapytanie zwróci dane dla całego zakresu dat. Można tu skorzystać z minimalnej daty dostępnej w bazie Oracle którą jest 1 styczeń  4712 BC. Datę tą można odczytać w prosty sposób korzystając z funkcji TO_DATE.

Funkcja ta, w poniższej postaci, zwraca liczbę dni licząc od 1 stycznia 4712 (1 stycznia 4712 = 1 w bazie Oracle).

SELECT   TO_CHAR (TO_DATE (1, 'j'), 'DD-MM-YYYY BC') MIN_DATE FROM DUAL;

 

MIN_DATE   
-------------
01-01-4712 BC
1 row selected.


Jeśli chcemy użyć konkretnej daty możemy to zrobić na przykład tak:

 

SELECT   TO_CHAR (TO_DATE ('1/1/0001', 'DD/MM/YYYY'), 'DD/MM/YYYY') SPEC_DATE FROM DUAL;
SELECT   TO_CHAR(TO_DATE ('1/1/1900', 'DD/MM/YYYY'), 'DD/MM/YYYY') SPEC_DATE FROM DUAL;

 

SPEC_DATE
----------
01/01/0001
1 row selected.

SPEC_DATE
----------
01/01/1900
1 row selected.

Tu można znaleźć więcej informacji na temat formatów i formatowania dat:
http://www.oradev.com/oracle_date_format.jsp
http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/server.112/e17118/functions200.htm#SQLRF06129
http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/server.112/e17118/sql_elements004.htm#i34510

* we wszystkich przykładach funkcja TO_CHAR została dodana jedynie w celu sformatowania danych.


poniedziałek, 05 września 2011, m0rt1m3r

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Polecane wpisy

PowerBuilder Tetris
D - TetrisProgramowanie iOS

C# ToolBox

SQL / TSQL / PLSQL ToolBox

Linux / Unix ToolBox

Zaprzyjaznione Strony

Sprite Bandits

Cake Time