Blog > Komentarze do wpisu
Wykorzystanie stałych z pakietów w zapytaniach SQL
Definiowanie i wykorzystanie stałych, przynajmniej ja, uważam za dobra praktykę. Zdecydowanie lepsza niż wprowadzanie tej samej, często nieoczywistej, wartości w 20+ rożnych miejscach. Czasami zachodzi także konieczność wykorzystania tych wartości w zapytaniach SQL. Możemy oczywiście dla każdej z nich zdefiniować odpowiednie funkcje publiczne i w większości przypadków sprawdza sie to świetnie co jednak gdy mamy takich stałych kilkadziesiąt? Pakiet i jego specyfikacja rozrosłyby nam się niepotrzebnie.

 

--->>> ZACZYNAMY <<

 

Definiowanie i wykorzystanie stałych, przynajmniej ja, uważam za dobra praktykę. Zdecydowanie lepsza niż wprowadzanie tej samej, często nieoczywistej, wartości w 20+ rożnych miejscach. Czasami zachodzi także konieczność wykorzystania tych wartości w zapytaniach SQL. Możemy oczywiście dla każdej z nich zdefiniować odpowiednie funkcje publiczne i w większości przypadków sprawdza sie to świetnie co jednak gdy mamy takich stałych kilkadziesiąt? Pakiet i jego specyfikacja rozrosłyby nam się niepotrzebnie.

 

Zamiast tego możemy stworzyć jedna, bazującym na dynamicznym kodzie funkcję, a właściwie to kilka funkcji, w zależności od tego jakiego typu jest dana stała (jakiego typu wartość chcemy zwrócić).

 

W pełni funkcjonalny przykład prezentuję poniżej. Może komuś również sie przyda.

 

CREATE OR REPLACE PACKAGE ALLCONSTANTS
IS
  GS_ACTION_PREVIEW CONSTANT     VARCHAR2 (10) := 'PREVIEW';
  GN_STATUS_DO_NOT_PROCESS CONSTANT  NUMBER := 0;

  FUNCTION F_VARCHARCONSTANT(vs_constantname VARCHAR2) RETURN VARCHAR2;
  FUNCTION F_VARCHARCONSTANT(vs_packagename VARCHAR2, vs_constantname VARCHAR2) RETURN VARCHAR2;
  
  FUNCTION F_NUMBERCONSTANT(vs_constantname VARCHAR2) RETURN NUMBER;
  FUNCTION F_NUMBERCONSTANT(vs_packagename VARCHAR2, vs_constantname VARCHAR2) RETURN NUMBER;
  
END ALLCONSTANTS;
/CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY ALLCONSTANTS
IS

  FUNCTION F_VARCHARCONSTANT(vs_constantname VARCHAR2) 
  RETURN VARCHAR2
  IS
   vs_return  VARCHAR2(10);
  BEGIN
   RETURN F_VARCHARCONSTANT('ALLCONSTANTS', vs_constantname);
  END;

  FUNCTION F_VARCHARCONSTANT(vs_packagename VARCHAR2, vs_constantname VARCHAR2) 
  RETURN VARCHAR2
  IS
   vs_return  VARCHAR2(10);
  BEGIN
   EXECUTE IMMEDIATE  'BEGIN :x := ' 
            || vs_packagename
            || '.'
            || vs_constantname
            || '; end;'
     USING OUT vs_return;

   RETURN vs_return;
  END;

  FUNCTION F_NUMBERCONSTANT(vs_constantname VARCHAR2) 
  RETURN NUMBER
  IS
   vn_return  NUMBER;
  BEGIN
   RETURN F_NUMBERCONSTANT('ALLCONSTANTS', vs_constantname);
  END;
  
  FUNCTION F_NUMBERCONSTANT(vs_packagename VARCHAR2, vs_constantname VARCHAR2)
  RETURN NUMBER
  IS
   vn_return  NUMBER;
  BEGIN
   EXECUTE IMMEDIATE  'BEGIN :x := '
            || vs_packagename
            || '.'
            || vs_constantname
            || '; end;'
     USING OUT vn_return;

   RETURN vn_return;
  END;
     
END ALLCONSTANTS;
/

 

I przykład użycia w zapytaniu SQL:

 

SELECT  
  ALLCONSTANTS.F_VARCHARCONSTANT ('GS_ACTION_PREVIEW') CONST_VARCHAR,
  ALLCONSTANTS.F_NUMBERCONSTANT ('GN_STATUS_DO_NOT_PROCESS') CONST_NUMBER,
  ALLCONSTANTS.F_VARCHARCONSTANT ('ALLCONSTANTS', 'GS_ACTION_PREVIEW') CONST_VARCHAR_A,
  ALLCONSTANTS.F_NUMBERCONSTANT ('ALLCONSTANTS', 'GN_STATUS_DO_NOT_PROCESS') CONST_NUMBER_A  
FROM DUAL;

 

To na dziś tyle. Pozdrawiam i do następnego razu...

czwartek, 23 czerwca 2011, m0rt1m3r
Tagi: pl/sql oracle

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Polecane wpisy

PowerBuilder Tetris
D - TetrisProgramowanie iOS

C# ToolBox

SQL / TSQL / PLSQL ToolBox

Linux / Unix ToolBox

Zaprzyjaznione Strony

Sprite Bandits

Cake Time